ขั้นตอนในการใช้บริการทำเว็บไซต์กับเรา

  1. เลือกแพ็คเกจที่ต้องการ
  2. เลือกชื่อโดเมนที่ต้องการ ทางเราบริการวิเคราะห์ชื่อโดเมน เพื่อใช้ในการทำ SEO ในอนาคต ให้ฟรี
  3. ชำระค่าบริการตามเงื่อนไข 40%
  4. แจ้งการชำระเงิน พร้อมแนบสลิป
  5. แจ้งโทนสีที่ต้องการ เมนูเว็บไซต์ และการจัดองค์ประกอบ
  6. จัดเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการประกอบเว็บไซต์ให้ครบถ้วน เช่น ภาพ บทความ คลิปวีดีโอ เป็นต้น แล้วส่งมาทางอีเมลล์ที่เราได้แจ้งไว้
  7. หลังจากที่ได้รับข้อมูลที่ใช้ประกอบเว็บไซต์ แล้วทางทีมงานจะรีบดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 สัปดาห์
  8. เว็บไซต์จะทำการออนไลน์ตั้งแต่เริ่มจดโดเมน ลูกค้าสามารถเข้ามาดู และแจ้งการปรับแต่งเว็บไซต์ได้ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการ สามารถแก้ไขธีมได้ไม่เกิน ครั้ง หากเกินคิดค่าบริการครั้งละ 2,500 บาท และเว็บไซต์จะเสร็จล่าช้าไปอีกประมาณ 2 -3 วัน
  9. หลังจากดำเนินการจัดทำเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นที่พอใจลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลืออีก 60% ภายใน 7 วัน หลังจากที่เว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
  10. หากไม่ชำระตามระยะเวลาที่กำหนด ทางเราจะระงับการออนไลน์เว็บไซต์ไว้ชั่วคราว และคิดค่าปรับวันละ 100 บาท นับจากวันที่ครบกำหนดชำระ

เว็บไซต์จะเสร็จช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับเจ้าของเว็บไซต์ ที่จะต้องจัดเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการประกอบเว็บไซต์ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าของเว็บไซต์ ทางเราเป็นเพียงผู้จัดทำเว็บไซต์เท่านั้น ไม่มีหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูล